Italiensvej 1, opgang 5, 1.sal th.
Ring til os: 32511433

Om os.

Om os

Om os

Vi er en nystartet lægeklinik og har til huse i lejede lokaler på Amager Hospital.
Vi lægger vægt på stor tilgængelighed og højt faglig niveau, samt at der er god stemning i klinikken, og vi håber at alle vil være med til at bidrage til dette.

Tidsbestilling

I klinikken har vi "Tid samme dag".

Dvs. at man kan bestille tid telefonisk samme dag som den ønskede konsultation, ved at ringe  mellem kl.8-9.30 fraset onsdag hvor der er tidsbestilling fra 13.00- 13.30. Desuden kan tiden bestilles online via www.laegevejen.dk dagen før fra kl. 16.00 - 24.00.
Ikke alle tider er tilgængelig på nettet, så kontakt sekretæren, hvis du ikke fandt en tid.

Der er akuttid uden forudgående aftale kl. 8-8.30 alle dage undtagen onsdag. Onsdag er der akuttid fra kl. 13-13.30.

Derudover er der telefontid hos sekretær dagligt som beskrevet under Telefontid i højre side.

For at minimere ventetid er det vigtigt at du melder afbud, hvis du er forhindret i at bruge din tid.  Dette gøres ved sms til tlf:42911433. Bemærk at  man ikke skal ringe til nummeret og at beskeden IKKE besvares. 

Konsultation

Vi gør venligst  opmærksom på at man som hovedregel kun kan få behandlet 1 problemstilling pr. konsultation.
Det er op til lægen at vurdere, hvorvidt der er mulighed for at få vurderet flere problemstillinger. 
Dette er for at sikre, at der er nok tid til den enkelte problemstilling og at vi får behandlet vores patienter bedst muligt.

Klinikinformation

HUSK altid dit gule sygesikringsbevis da dette skal bruges ved ankomstregistreringen.

 

Telefontid

Mandag
kl.08-12.00
Tirsdag
Kl. 08.00-12.00
Onsdag
Kl. 13.00-16.00
Torsdag
Kl. 08.00-12.00
Fredag
Kl 08.00-12.00

Akut konsultation uden aftale

Mandag
Kl. 8-8.30
Tirsdag
Kl. 8-8.30
Onsdag
Kl. 13-13.30
Torsdag
kl. 8.-8.30
Fredag
kl. 08.00-08.30

Hvem er vi.

Anna S. Mogensen Anna S. Mogensen

Anna S. Mogensen

Speciallæge i almen medicin
Læs mere →
Maria V. Wehl Maria V. Wehl

Maria V. Wehl

Speciallæge i almen medicin
Læs mere →
Ulla Hybschmann Ulla Hybschmann

Ulla Hybschmann

Sygeplejerske
Læs mere →
Ditte Herskind Ditte Herskind

Ditte Herskind

Jordemoder
Læs mere →
Mei Ling Morbech Mei Ling Morbech

Mei Ling Morbech

Sekretær
Læs mere →
Anna Mette Nathan Anna Mette Nathan

Anna Mette Nathan

Speciallæge i almen medicin
Læs mere →
Anders Krantz Anders Krantz

Anders Krantz

Speciallæge i almen medicin

Starter 1/10-2019

Læs mere →
Anette Bilsted Anette Bilsted

Anette Bilsted

Sygeplejeske

Starter 1/10-19

Læs mere →
Tanja Lee Hilsløv Tanja Lee Hilsløv

Tanja Lee Hilsløv

Speciallæge i almen medicin
Læs mere →

Nyheder.

Lægevejen.

På Lægevejen tilbyder vi tidsbestilling, Medicinbestilling og E-konsultation.

Tidsbestilling
Vi tilbyder "Tid samme dag" til relevante henvendelser.

Tider kan tidligst bookes på Lægevejen  dagen før kl. 16 til 24.00.
Der kan bestilles tid på telefonen mellem kl. 8-9.30 samme dag som tiden ønskes og ikke før.

"Tid samme dag" omfatter ikke tid til attester, kirurgi, planlagt kontrol af kroniske sygdomme (årskontroller og delkontroller) samt børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser. (Se i øvrigt under information og fanebladet konsultation).
Længden på en konsultation kan variere. Der laves en sundhedsfaglig vurdering af problemstillingen under hensyntagen til andre patienters ventetid  og akut arbejde i klinikken.

Medicinbestilling
Du kan genbestille medicin som du er i fast behandling med via Lægevejen.

Medicin kan om nødvendigt bestilles via receptionen, hvis der er tvivl eller spørgsmål til bestillingen.
Medicin man ikke er i fast behandling med skal altid bestilles af lægen!Vanedannende og stærk smertestillende medicin samt sovemedicin kan kun bestilles ved fremmøde hos egen læge.

E-konsultation
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til læger og sygeplejersker.
Reglerne er, at man kan forvente svar indenfor 5 hverdage, i nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere, hvis vi har mulighed for det.
Det kan også anvendes til svar på prøver når dette er aftalt.

E-konsultation må IKKE bruges til akutte henvendelser.

Vi tilbyder.

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser

Information.

Ved akut sygdom (se fanebladet Akut sygdom) har vi akuttid uden forudgående aftale alle dage kl 08.00-08.30, onsdag dog fra kl 13-13.30

Tid samme Dag

Til andre henvendelser har vi ”Tid samme Dag”. Dette er et booking- system, der giver en større tilgængelighed, til klinikkens læger, og afskaffer lange ventetider.

Du kontakter klinikken telefonisk den dag du ønsker lægekonsultation. Det sker via telefonisk henvendelse til klinikken på tlf.nr 32511433 i tidsrummet 8:00 til 09:30, dog ikke onsdag, hvor der kun er faste planlagte konsultationer og akutte tider.

Du kan også bestille tid via linket til www.laegevejen.dk 
Her kan tider tidligst bookes fra kl. 16- 24 dagen før den ønskede tid.

Du kan kun få én tid i lægehuset pr. dag.

Længden på en konsultation kan variere. Der laves en sundhedsfaglig vurdering af problemstillingen under hensyntagen til andre patienters ventetid og akut arbejde i klinikken.

Undtagelser for “Tid Samme Dag”

 • Graviditetsundersøgelser og undersøgelse 8 uger efter fødsel.
 • Børneundersøgelser
 • Samtaler
 • Vaccinationer
 • Oplægning af spiral
 • Attester (kørekort, forsikringsattester og kommunale attester)
 • Tolkesamtaler ( kontakt venligst receptionen)
 • Tider ved kronisk sygdom som følges med faste intervaller fx diabetes og KOL.

 
Attester

Kontakt venligst receptionen på tlf.nr. 32511433 for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter, hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 10-60 minutter.

Der tages forbehold for kurser, sygdom, ferie- og fridage.

 

Der er  akuttid uden tidsbestilling  alle dage  fra kl. 08.00 til kl. 08.30, fraset onsdag hvor akut-tiden ligger kl 13-13.30.  

Bemærk tiden er forbeholdt akutte enkle problemstillinger (f.eks. hoste, feber, øre/halssmerter, øjenbetændelse, blærebetændelse, akutte mavesmerter, mindre sår).Varigheden af en akut konsultation er ca 5 minutter.

Efter vurdering kan man blive anvist en tid på andet tidspunkt.

Tiden er ikke egnet til rygsmerter, underlivsgener, psykiske problemer, kriser/stress, receptfornyelse, længerevarende gener og der henvises til vores tidssystem ”Tid samme Dag”.

Alle der møder til akuttiden bliver set i rækkefølge efter ankomst med mindre der er lægelig årsag til andet. Der må i belastede perioder beregnes ventetid i akuttiden.

 

Ved AKUT OPSTÅET, UOPSÆTTELIG sygdom eller skade i hverdage inden kl. 16 ring på akuttelefonen tlf 42911433

Efter kl. 16 i hverdage samt i weekender henvises til 1813/ 112. 

Ved LIVSTRUENDE SYGDOM/SKADE ring 112.

 

Henvisning til Speciallæge generelt

Sikringsgruppe 1

Regionen yder vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den praktiserende læge. Henvisning foregår efter personligt fremmøde her i klinikken hvor problematikken belyses og henvisning udfærdiges.

Sikringsgruppe 2

Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

Særligt om røntgenundersøgelser

Vær opmærksom på, at der i forhold til røntgenundersøgelser skal foreligge en henvisning for alle patienter herunder også patienter omfattet af sikringsgruppe 2 for at radiologen kan vurdere berettigelsen af røntgenundersøgelsen i forhold til strålerisikoen.

Henvisningskriterier

Det er den praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge.

Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med at du bestiller tid hos speciallægen.

Bemærk, at øjenlæger og – øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning.

Særlige behandlinger

Region Hovedstaden har indgået en række lokalaftaler med enkelte eller grupper af praktiserende speciallæger om at udføre særlige behandlinger. Særlige behandlinger kan f.eks. være sterilisation.

Her kan du se en oversigt over, hvilke behandlinger der tilbydes, og hvilke speciallæger, der er tilsluttet de enkelte aftaler.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. 

Således kan vi ikke forny sovemedicin, medicin for ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol og kodein) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen og aftale næste fremmødetid i klinikken.

Får du medicin for kronisk sygdom herunder sukkersyge, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, astma, KOL, psykisk lidelse vil vi se dig minimum en gang årligt og afhængig af aftale bør medicinen være fornyet frem til næste konsultation.

Hvis ikke kan medicinen bestilles via telefonen eller Lægevejen.

Følges du hos anden behandler det være sig speciallæge eller i et ambulatorie på hospitalet for en sygdom og modtager medicin for denne sygdom hos speciallægen eller ambulatoriet, er det dem som skal forny din medicin.

Ved årskontroller skal du være opmærksom på  at fokus kun  er på årskontrollen og øvrige problematikker skal bookes særskilt. Dette er for at kunne give dig den bedst mulige behandling af din kroniske lidelse. 

Forhøjet blodtryk:

Det anbefales at du  går til kontrol mindst  en gang årligt. Først vil du få en tid, hvor vi måler dit blodtryk, tager et hjertediagram (ekg) og en blodprøve. Desuden skal du medbringe / lave en urinprøve. Eventuelt vil du blive bedt om at måle et hjemmeblodtryk. Ved næste konsultation vil   resultatet af prøverne være udgangspunktet for en samtale om livsstil. Medicinen gennemgåes og justeres ved behov. 

Sukkersyge / diabetes 

Det anbefales at du går til kontrol minimum en gang årligt. Der kan være behov for at du kontrolleres hyppigere svt.hver 3. eller 6. måned.  Inden hvert besøg tages blodprøver, blodtryk, vægt og urinprøve. Vi vil tage stilling til eventuelle livsstilsændringer og ud fra de aftalte mål vurdere behovet for justering af din medicin.  Ved det årlige besøg tages tillige ekg ( hjertediagram) ligesom der skal være udført test af blodtilførsel og følesans i dine fødder evt ved fodterapeut. Du vil blive henvist til øjenlæge til kontrol for mulige komplikationer til sukkersyge.   Vi vil take om status for din sukkersyge og eventuelle komplikationer samt relevante behandlingsmål.

Ved type 2 diabetes kan kontrollerne oftest klares i vores praksis. Ved type 1 diabetes  vil kontrollerne ofte foregå i samarbejde med hospital.  

KOL

Det anbefales at du kommer  til måling af din lungefunktion  mindst en gang årligt. Derudover anbefales det at du får en influenzavaccination ( gratis) eventuelt en vaccination mod lungebetændelse ( pneumokokker) 

Nyttige link

https://hjerteforeningen.dk/ 

https://diabetes.dk/

https://www.lunge.dk/

 

Som gravid tilbydes du rutinemæssigt 3 forebyggende undersøgelser i vores klinik  samt en undersøgelse efter fødslen.  Ved alle graviditetsundersøgelse medbringes / laves en urinprøve.

Første undersøgelse i 6.-10.graviditetsuge

Ved den første undersøgelse vil vi udfylde svangre- og vandrejournalen samt tage blodprøver og måle vægt, højde og blodtryk. Desuden vil vi undersøge dig udenpå maven.  Du skal medbringe/ lave en urinprøve. Såfremt der er behov for det vil der efter vurdering  kunne tilbydes gynækologisk undersøgelse. Er du bekendt med at der er  thalassæmi eller andre arvelige sygdomme af betydning for graviditeten i din familie er det vigtigt at du nævner det. 

Anden undersøgelse 25 uger

Her vil vi tale om det hidtidige og kommende forløb. Vi vil tillige undersøge dig udenpå maven for at vurdere livmoderens størrelse og barnets lejring samt undersøge barnets hjertelyd med doptone. Vi skal ligeledes undersøge din urin og dit blodtryk. I visse tilfælde er der behov for at tage en blodprøve.

Tredje undersøgelse i 32. graviditetsuge

Her vil vi tale om fødslen og den kommende barselsperiode. Vi vurderer din generelle trivsel og eventuelle behov for aflastning. Her vil vi som tidligere undersøge din mave udenpå for at vurdere barnets lejring, livmoderens størrelse og lytte efter barnets hjertelyd.

Undersøgelse 8 uger efter fødslen 

Her vil vi vurdere din tilstand efter fødselen og bl.a. spørge ind til dit humør. Der tilbydes gynækologisk undersøgelse hvor følger efter bristninger eller evt problemer med at holde på urin eller afføring  vurderes. Såfremt celleprøven fra livmoderhalsen  har været udskudt grundet graviditet kan dette tilbydes.

Godt at vide som gravid:  

*Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination  til alle gravide i 2. - og 3. trimester. Vaccinationen er gratis. Læs evt mere på https://www.ssi.dk/vaccinationer/influenzavaccination

*graviditet og flyrejser: Såfremt  din graviditet er ukompliceret må du flyve indtil 2 uger før termin, dog forlanger flyselkaberne ofte en lægeattest fra 8-4 uger før termin ( 12 uger for flerfoldsgraviditet) og rejsen må ikke overskride 4 timer ( mellemlandinger er ok). Det anbefales altid at du tager kontakt til det flyselskab du skal flyve med.

*Husk at du kan blive gravid igen kort efter fødslen også selv om du ammer og ikke har fået menstruation endnu. 

 

Alle børn i alderen 0-5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser når de er :

5 uger

3,5,12 og 15 måneder

2,3,4 og 5 år

Hvordan forbereder du det lille barn på undersøgelsen?

Spædbarnet må gerne lige have spist inden undersøgelsen. Det gør ikke noget at barnet sover under noget af undersøgelsen. Barnet bliver målt og vejet samt undersøgt fra top til tå, liggende på ryggen og liggende på maven. Det er vigtigt at mor eller far hele tiden er tæt på barnet så det føler sig trygt.  Ved flere af undersøgelserne skal barnet have vaccinationer, for 3, 5 og 12 mdr er  der tale om 2 stik et i hvert lår/ balde. Mange vælger at amme barnet umiddelbart bagefter  alternativt give barnet sukkervand. Som oftest stopper gråden hurtigt efter stikket.

Det større barn 

Det er en god ide at fortælle barnet lidt om hvad der skal ske inden undersøgelsen- også når barnet skal vaccineres ( især de 4-5 årige).  Ved undersøgelserne bliver barnet målt og vejet  og barnets udvikling vil blive vurderet. Såfremt barnet skal vaccineres vil dette altid foregå til sidst i  undersøgelsen. Ved  de større børn kan man eventuelt købe trylleplaster  ( lokalbedøvende EMLA-plaster ) dette anbefales dog ikke til spædbørn.

Links til forældre: 

Børnevaccinationsprogrammet   https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination

Børns motorik en oversigt

https://www.boernogmotorik.dk/motorik-i-forskellige-aldre

Husk at skifte barnets sovestilling for at undgå skævt baghovede https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/knogler-og-led/skaevt-hoved-hos-spaedboern/ 

https://www.sst.dk/da/Viden/Boernesundhed/Boerns-sundhed/~/link.aspx?_id=E0FAF1C742064FBD9DFC21A937061A48&_z=z

Gode råd om sikkerhed for børn: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2017/Smaa-boerns-sikkerhed

 

vi tilbyder 

Sådan finder du vej.

Ved ankomst til Italiensvej 1 skal du gå gennem den store port mod gården. Her vil du på højre hånd finde opgang 5. Klinikken er lokaliseret  på 1.sal til højre.

Bemærk venligst at elevatoren er forbeholdt gangbesværede , da den i videst mulige omfang skal være fri til hospitalets sengetransporter.

Adresse

Italiensvej 1, opgang 5, 1. th 

2300 København S 

Parkering

Se hospitalets parkeringskort her

Cykelparkering

Se hospitalets cykelparkeringskort her

Offentlig transport 

Buslinie 2A, 4A og 12 standser ved Amager Hospital se i øvrigt på hospitalets hjemmeside.

Planlæg eventuelt turen på www.rejseplanen.dk