16 okt 2019

Influenzavaccination 2019 .

Den 1. november 2019 træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft  til borgere med risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud løber frem til 15. januar 2020.  For gravide og personer med immundefekt samt deres husstandskontakter løber dette dog frem til  1. marts 2020.

Du  behøver ikke bestille tid til influenzavaccination men skal blot møde op inden kl 12.  Der kan være ventetid så medbring gerne læsestof eller lignende.    

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du:

  • er 65 år eller derover
  • har visse kroniske sygdomme, fx KOL eller astma 
  • er svært overvægtig med BMI over 40 
  • er gravid og mere end 12 uger henne 
  • har andre alvorlige sygdomme (lægelig vurdering) 
  • er i hustand med svært immunsupprimerede patienter (lægelig vurdering)

Tilhører du en af disse grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. november 2019 til den 15. januar 2020.

Vaccinationen kan gives til gravide, der er mere end 12 uger henne, samt til personer med immundefekt og deres husstandskontakter hver vinter i perioden fra den 1. november 2019 til den 28. februar 2020.

Det er også muligt at blive vaccineret mod influenza efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis. Det er vigtigt at blive vaccineret inden influenzasæsonen starter for at opnå den bedst mulige beskyttelse mod sygdommen.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination/